Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu
Na nasledujúcich stranách nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti LarisPrint s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.laskavetabulky.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

Laris  Print s.r.o.
Šancová 88
83104 Bratislava
IČO: 55 735 495

tel. kontakt: +421 918 344 177
e-mail: info@laskavetabulky.sk
(ďalej len „Laskave Tabulky“)

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax číslo: 02/58272 170
email: ba@soi.sk

2.Ochrana osobných údajov a registrácia

2.1 Nákup prostredníctvom internetového obchodu
Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Zaregistrovaním sa na stránke www. LaskaveTabulky.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.1.1 Nákup bez registrácie
Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:
• meno a priezvisko
• dodaciu a fakturačnú adresu
• telefonický kontakt
• e-mailovú adresu
Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke by sme radi niekoľkokrát do roka odoslali newsletter o novinkách v Laskave Tabulky. V prípade, že si neželáte takéto informácie od nás dostávať, dajte nám túto skutočnosť vedieť odpoveďou na konkrétny newsletter e-mail

2.1.2 Nákup s registráciou
Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke www. LaskaveTabulky.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:
• získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

2.2 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta a iné doručovateľské služby.
Spoločnosť LarisPrint s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www. LaskaveTabulky.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.
Všetky materiály a informácie na stránkach Laskave Tabulky sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti LarisPrint s.r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti LarisPrint s.r.o.

3.Ceny a poplatky
Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH. Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www. LaskaveTabulky.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. V prípade dobierky do Českej republiky sa cena vypočíta podľa aktuálneho denného kurzu EUR/CZK.

4.Objednávanie tovaru
Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www. LaskaveTabulky.sk. Telefonické objednávanie nie je možné. Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.
Pri objednávaní cez internetovú stránku www. LaskaveTabulky.sk môžete nakupovať s registráciou alebo bez registrácie. Zaregistrovaním a vytvorením svojho profilu na stránke www. LaskaveTabulky.sk získate výhody, ktoré sú popísané v bode 2.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

5. Spôsob platby
Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:
• na dobierku
• bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti LarisPrint s.r.o.
• platobnou kartou cez platobnú bránu 24pay

5.1 Na dobierku
Platba a doručenie na dobierku sú možné iba na území Slovenskej a Českej republiky. Objednávku zaplatíte pri jej doručení na adresu alebo vyzdvihnutí na pošte.

Poštovné a balné je 3,00 EUR;

5.2 Bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti LarisPrint s.r.o.

Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

6. Spôsob dopravy/prevzatia tovaru
Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.LaskaveTabulky.sk vám môže byť doručený viacerými spôsobmi:
• osobný odber – neuhradený/uhradený vopred
• prostredníctvom služieb Slovenskej pošty – doručenie na poštu/na adresu

6.1 Osobný odber
Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “osobný odber,” môžete si tovar vyzdvihnúť na adrese osobného odberu. Tento spôsob rezervácie a dodania tovaru nie je spoplatnený.

6.2 Doručenie na poštu/doručenie na adresu
Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “doručenie na poštu” alebo “doručenie na adresu,” bude vám objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poštovné a balné je v obidvoch prípadoch 5,00 EUR.

7.1 Všeobecné dodacie podmienky
Spoločnosť LarisPrint s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar dohodnutým osobným odberom, je spoločnosť LarisPrint s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

Expedovanie objednávok a vybrané dodacie podmienky sa líšia v závislosti od spôsobu a miesta doručenia:
• doručovanie Slovenskou poštou na území SR
• doručovanie Českou poštou na území ČR
• doručovanie do zahraničia (celosvetovo)
Presné podmienky expedovania pre jednotlivé prípady nájdete popísané nižšie.

7.2 Potvrdenie o expedovaní objednávky
Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

7.3 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky
Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte, prosím, svoju dodaciu poštu alebo nás.

telefonicky: +421 918 344 177
e-mailom: info@ LaskaveTabulky.sk

7.4. Expedovanie objednávok podľa podľa spôsobu a miesta doručenia

7.4.1 Expedovanie objednávok doručovaných SLOVENSKOU POŠTOU v rámci SR
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť LarisPrint s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

7.4.2 Expedovanie objednávok doručovaných ČESKOU POŠTOU v rámci ČR
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Objednávky do Českej republiky expedujeme jeden krát za týždeň – zvyčajne každý pracovný utorok ráno. Ak je práve sviatok, objednávky expedujeme nasledujúci pracovný deň.

Spoločnosť LarisPrint s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

7.4.3 Expedovanie objednávok s doručením DO ZAHRANIČIA (mimo územia SR a ČR)
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Objednaný tovar Vám vieme doručiť do celého sveta. Jediné, čo musíte urobiť, je zaplatiť vopred

Poštovné a balné je v tomto prípade spoplatnené sumou 10 EUR.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť LarisPrint s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

8. Záručná doba
Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na info@ LaskaveTabulky.sk

Reklamácie v našom obchode sa riadia podmienkami v súlade so zákonom.

9. Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

9.1 Výmena tovaru
Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov od jeho kúpy.

9.1.1 Podmienky výmeny
• tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
• v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.2 Vrátenie tovaru
Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www. LaskaveTabulky.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať LaskaveTabulky najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na info@ LaskaveTabulky.sk alebo v listinnej podobe na adresu LarisPrint s.r.o., Šancová 88, 831 04 Bratislava spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie. Môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme emailom).

9.2.1 Podmienky vrátenia tovaru
• tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
• v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy)

9.3 Reklamácia tovaru

9.3.1 Základné informácie
Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www. LaskaveTabulky.sk je 24 mesiacov.
Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je LarisPrint s.r.o., Šancová 88, 831 04 Bratislava

Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

9.3.2 Podmienky reklamácie
• oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu
• tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá
Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:
• tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus
• v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na LaskaveTabulky so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu info@ LaskaveTabulky.sk. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s LaskaveTabulky je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@ LaskaveTabulky.sk

10. Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 12.10.2023
Spoločnosť LarisPrint s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www. LaskaveTabulky.sk.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy