0

Košík

Snívate po harmonickom vzťahu?  Pre splnenie tohto sna by ste mali poznať nasledujúce skutočnosti. 

Keď sa s niekým zoznámime, naviažeme s ním neskôr hlbší vzťah, pretože nás priťahuje svojim vzhľadom, svojim zmyslom pre humor, podobnými záujmami, výrečnosťou alebo  niečím iným, neuvedomujeme si však, že to zďaleka nestačí, aby sme mohli povedať, že sa k nám ten druhý v skutočnosti hodí a máme väčšiu šancu vytvoriť šťastný pár. Na čo teda treba prihliadať?

Charakter obidvoch partnerov

Charakter človeka je nesmierne dôležitý a je to prvá vec, na ktorú by sme sa mali u seba a partnera zamerať. Ak má vzťah kvalitne fungovať, musí byť na oboch partnerov vo vzťahu stopercentné spoľahnutie. Obaja by ste mali byť samostatní, spoľahliví, zodpovední, poctiví.

Citová otvorenosť

Schopnosť dávať otvorene najavo svoje pocity (lásku, náklonnosť, radosť, ale i bolesť či smútok je dôležitý predpoklad fungujúceho vzťahu. Predstavte si, že jeden z partnerov je citovo otvorený a dáva emócie najavo, druhý je ale citovo chladný, odmeraný, nevšímavý alebo mu dokonca citová náklonnosť toho druhého prekáža. Myslíte si, že takýto vzťah môže dlhodobo fungovať a prinášať obom partnerom citové naplnenie?

Schopnosť kvalitnej komunikácie

Komunikácia je vo vzťahu veľmi dôležitá, pretože rozhoduje zásadným spôsobom, či vaše manželstvo bude fungovať. Ak sa nedokážete navzájom porozprávať a nerozumiete jeden druhému, tak práve tento fakt môže byť po čase dôvodom rozchodu.

Duševná zrelosť partnerov

Duševne vyspelý človek je schopný sám na sebe dobrovoľne pracovať bez toho, aby ho musel niekto k tomu nútiť (vzdeláva sa, aby lepšie rozumel sebe, životu i medziľudským vzťahom, odstraňuje vlastné nedostatky a prípadné nezhody sa snaží riešiť, dokáže byť tiež oporou…). Ak odmieta len jeden z partnerov dobrovoľne na sebe pracovať, vzťah sa nemôže nikam posúvať a časom môže byť problémový či viesť k rozpadu.

Intelekt obidvoch partnerov

Ak chcete mať dlhodobé šťastné manželstvo, mali by ste si hľadať partnera na podobnej intelektuálnej úrovni. Vzťahy, kde to tak nie je, dopadnú často tak, že ten, kto je intelektuálne vyspelejší, sa za druhého hanbí alebo mu dáva svoju intelektuálnu nadradenosť najavo, a ten, kto má intelekt nižší, sa zase cíti vedľa druhého menejcenný.

Fyzická a sexuálna príťažlivosť

Fyzická príťažlivosť je pre vzťah tiež veľmi dôležitá. Stálo sa vám niekedy, že ste spoznali niekoho, kto vás fyzicky silne priťahoval, pritom sa k vám tento človek inak vôbec nehodil? Bolo to preto, že existovala medzi vami  fyzická príťažlivosť. A platí to aj opačne. O niekom viete, že by bol výborný rodič a spoľahlivý partner pre život, no nič k nemu necítite. Začínať si s takýmto človekom len z rozumu môže niekedy viesť k tomu, že ho po čase začnete nenávidieť.